Popis

pomodoro, mozzarella, chorizo, italská klobása, olivy, paprika, chilli

Objednejte taky…