Obchodní podmínky

Informace o provozovateli

Prodávající:

Pavel Vacek
Lidická tř. 562/90
37001 České Budějovice
Česká republika

IČO 72155825
DIČ CZ8212261244

Prodávající dodává zboží na základě telefonické objednávky (telefon +420 720 30 50 40) nebo z on-line internetové objednávky (na www.pizzaitaliano.cz ). Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pizzaitaliano.cz si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu www.pizzaitaliano.cz.

Registrace a objednávky

Na základě registrace kupujícího (zákazník) provedené na webové stránce www.pizzaitaliano.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní je ihned umožněno naše výrobky objednávat. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Objednávky je možné uskutečnit pouze v otevírací době uvedené v sekci kontakt na webové stránce www.pizzaitaliano.cz, nejméně 15 minut před koncem provozní doby. Na objednávky uskutečněné mimo provozní dobu nebude brán zřetel, nebudou vyřizovány a nelze je jakkoliv uplatňovat.

Na základě provedení telefonické objednávky na telefon +420 720 30 50 40 není nutno žádné registrace kupujícího. Při telefonické objednávce Naši operátoři vždy po Vás budou požadovat jen potřebné informace a to adresa dodání včetně popisného čísla, příjmení objednávajícího, telefon a danou objednávku. Jiné informace není potřeba uvádět. Po přijetí ať už telefonické či internetové objednávky se objednané zboží vyexpeduje v co nejkratší době, pokud ze strany objednávajícího není určeno jinak.

Při objednávce na určitou dobu, musí zákazník počítat, že tato doba je jen orientační a může dojít ke zpoždění dodání objednávky.

Přeprava, dodací a platební podmínky

Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán, v těchto případech bude kupujícímu nabídnuta jiná alternativa. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za něj celkovou cenu. Prodávající se zavazuje objednané zboží doručit na adresu uvedenou v objednávce a to v co nejkratším možném termínu. Alkohol a cigarety neprodáváme osobám mladšm 18 let. Nealkoholické, alkoholické nápoje a cigarety jsou samostatně neprodejné, dodáváme je pouze k objednanému jídlu. Minimální hodnota objednávky je 170 Kč.

Rozvoz

Platba v rámci telefonické nebo online objednávky, lze uplatnit pouze v hotovosti nebo platební kartou. Platby jsou akceptovány pouze v české měně. Při přání zákazníka odebrat jednu či více ingrediencí z objednávky, nemá objednávající nárok na žádnou slevu.

Rozvozové zóny

Zde

Reklamační řád

Pizza Italiano má personál, který byl řádně proškolen a zaškolen. Dojde-li však k situacím, že objednávající není spokojen s kvalitou dané objednávky, je povinen neprodleně volat na linku +420 720 30 50 40. Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží reklamované ihned po převzetí od kurýra. Každou reklamaci řešíme individuálně. Na požadované reklamace z předchozích dnů nebude zákazníkovi vyhověno.

Reklamace vyřizujeme na telefonní lince +420 720 30 50 40 a to v otvírací době. Na stížnosti, reklamace, připomínky a jiné, které obdržíme na firemní email pizzaitalianocz@gmail.com odpovíme v co nejkratší době hned jak to bude možné. Obdržení odpovědi z emailu však může trvat až několik dní. Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno nahlásit číslo účtenky, číslo objednávky (v případě objednávky on-line) a adresu kam byla objednávka dodána.

Reklamované zboží nelze vyměnit, pokud objednávající nepředloží účtenku. Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval správnost objednávky. Pokud nastane situace, že zákazník obdrží jiné zboží než si objednal a nechce ho, bude mu v co nejkratší době dodána správná objednávka. Pokud zákazník není jakkoli spokojen s objednávkou, ať už z důvodu kvality, teploty, obsahem objednávky nebo jiného důvodu, musí neprodleně kontaktovat naši linku +420 720 30 50 40 V případě, že bude reklamace oprávněna, bude nabídnuta zákazníkovi výměna zboží. Nová objednávka bude zákazníkovi dodána v co nejkratší možné době. Je v zájmu zákazníka, aby si ihned přepočítal vrácené peníze od rozvozce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti s registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři nebo údaje sdělené na telefonu +420 720 30 50 40 při objednávce může zpřístupnit třetím subjektům a to spolupracujícím osobám (rozvozci, operátoři), toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém systému, nebo telefonní objednávce uchovávat. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu pizzaitalianocz@gmail.com nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 720 30 50 40. Na základě při registraci na stránkách pizzaitalianocz@gmail.com nebo při objednávce na telefonu +420 720 30 50 40 poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na pizzaitalianocz@gmail.com nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 720 30 50 40.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.pizzaitaliano.cz. Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve.

pizzaitaliano.cz obchoduje pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11. 2020.